Geen producten (0)

 Afkoelingsperiode en retour formulier

Nadat de particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met www.concettacordaro.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Wel dient u hiervoor het modelformulier herroepingrecht in te vullen. 

De verzendkosten welke zijn betaald door  www.concettacordaro.nl worden in mindering gebracht en de verzendkosten voor de retourzendingen zijn voor de koper.

Het retourrecht geldt niet bij afname artikelen welke  speciaal voor u gemaakt worden/zijn of besteld. Bij niet volledige levering zal het niet te leveren gedeelte terug worden betaald. Deze vallen onder de leveringen die speciaal in opdracht van de consument zijn verricht.

 

Indien de klant de overeenkomst ingevolge  van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan www.concettacordaro.nl te melden. U dient hiervoor het modelformulier herroepingrecht in te vullen welke te vinden is op onze website www.concettacordaro.nl.

 De klant dient het product - na overleg met www.concettacordaro.nl - te sturen naar een door ons vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met www.concettacordaro.nl  ingevolge  deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal www.concettacordaro.nl  deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat www.concettacordaro.nl  het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. www.concettacordaro.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van www.concettacordaro.nl  of de leverancier van het product) is beschadigd.

 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van www.concettacordaro.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal www.concettacordaro.nl  de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. www.concettacordaro.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. Afnemer dient er rekening mee te houden dat afgebeelde artikelen maat en kleur verschillen kunnen hebben ten opzichte van de werkelijkheid.

Het herroepingrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te

beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.

 Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de

herroepingtermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingtermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@concettacordaro.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingrecht ontvangt u alle betalingen, exclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, excl. bank- en/of betaalkosten, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,75 binnen Nederland zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingrecht

Het herroepingrecht is uitgesloten voor:

• Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals kaarten op maat gemaakt, de gepersonaliseerde poppy's en op verzoek bestelde artikelen welke wij niet standaard in het assortiment voeren.

• Zakelijke klanten Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Concetta Cordaro

Talmalaan 9

6713 DN EDE

06 22 75 70 67

info@concettacordaro.nl

www.concettacordaro.nl

KvK: (onderdeel van Gemelli) 09132303

BTW  nr. NL169104990B02

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de

verkoop van de volgende goederen:

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) datum:

- Naam/Namen consument(en):

- Adres consument(en):

- Ordernummer:

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

U dient een kopie van de factuur of orderbevestiging bijsluiten.

 

Koekje erbij?  Om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media maken wij gebruik van cookies. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.